Rotterdam | Oostzeedijk

Oostzeedijk 56-A-B e.a, Rotterdam

Te Koop | 744 m²
vraagprijs
METRAGE
744 m²
oplevering
in overleg
Levering
kosten koper
BTW
BTW niet van toepassing
Uitgebreide informatie

TE KOOP

Namens één van onze particuliere opdrachtgevers bieden wij dit beleggingsobject aan bestaande uit een horecaobject met daarboven 13 verhuurde kamerwoningen. Het markante pand is gelegen aan de Oostzeedijk 56 en Struissenburgdwarsstraat 171 – 173 te Rotterdam- Kralingen.

DATAROOM

Ten behoeve van de verkoop is een dataroom ingericht. Voor het verkrijgen van toegang tot deze dataroom kunnen inloggegevens worden aangevraagd bij Molenaar Bedrijfshuisvesting B.V.

BEZICHTIGINGEN

Het object kan uitsluitend op afspraak worden bezichtigd.

LEVERING

In overleg.

PROJECTNOTARIS

Van Heeswijk Notarissen N.V.
Dhr. Mr. W. Mooren
Weena 592
3012 CN Rotterdam
T: +31(0)10 2240 900

Voor de notariskosten, welke voor rekening van koper komen, verwijzen wij u naar het kostenoverzicht in de dataroom.

BEREIKBAARHEID

De locatie is zowel per auto als openbaar vervoer uitstekend bereikbaar. Met de auto heeft u een goede ontsluiting via de Maasboulevard richting de A16 (Rotterdam – Breda). Met het openbaar vervoer is de locatie uitstekend bereikbaar via bus-, metro- en tramverbinding.

KADASTRALE BEKENDHEID

Gemeente Kralingen, Sectie I, Nummers: 310 en 311 (groot 421 m²).

LASTEN EN BEPERKINGEN

Koper aanvaardt uitdrukkelijk de lasten en beperkingen die voortvloeien uit de laatste titels van eigendomsverkrijging, welke in deze dataroom zijn opgenomen, en (indien dat een andere akte is) uit de akte waaraan Verkoper zijn bevoegdheid tot levering ontleent.
Koper aanvaardt voorts uitdrukkelijk alle lasten en beperkingen die;
1. Zijn ingeschreven in de openbare registers en wel of niet blijken of voortvloeien uit vroegere notariële akten;
2. Voor hem kenbaar zijn uit de feitelijke situatie;
3. Voor hem, gelet op het gebruik van het gebouw als kantoorruimten, in geen enkel opzicht bezwaarlijk zijn,

Ook al zijn die lasten en beperkingen niet kenbaar uit de openbare registers en/of de feitelijke situatie.

HUURSITUATIE

Het gebouw is geheel verhuurd. De huurstroom bedraagt:

Horecaruimte, Oostzeedijk 56 B en Struissenburgdwarsstraat 173
€ 42.270,60,-- exclusief BTW per jaar

13 Kamerwoningen, Oostzeedijk 56A / Struissenburg 173
€ 49.133,-- per jaar.

INDELING

Horecaruimte begane grond
entree/tochtportaal, restaurant/verkoopruimte, gescheiden toiletgroepen, keuken en opslagruimte. De horecaruimte bestaat nagenoeg de gehele begane grond van beide perceeldelen.
Voorzieningen/opleveringsniveau:
- Systeemplafonds;
- Verlichtingsarmaturen;
- Radiatoren;
- Nooduitjes.

Wooneenheden Oostzeedijk 56
Zeven onzelfstandige wooneenheden verdeeld over de eerste en tweede verdieping met gemeenschappelijke voorzieningen voor keuken, sanitair e.d.
Voorzieningen/opleveringsniveau:
- Ontruimingsinstallatie.

Struissenburgdwarsstraat 173
Zes onzelfstandige wooneenheden verdeeld over een gedeelte van de begane grond en de verdiepingen met gemeenschappelijke voorzieningen voor keuken, sanitair e.d.
Voorzieningen/opleveringsniveau:
- Brandmeldinstallatie.

Buitenruimte
De woonruimtes hebben beschikking over een gezamenlijk dakterras.

BESTEMMING

Het vigerende bestemmingsplan ‘Beschermd Stadsgezicht Kralingen’, bepaald de bestemming op ‘Gemengd V’ en dubbelbestemmingen: Archeologie 2, Cultuurhistorie 1 en Waterkering.
De voor Gemengd 5 aangewezen gronden zijn bestemd voor:

-woningen;
-bedrijven t/m categorie 2 van de lijst van bedrijfsactiviteiten behorende bij deze regels, met uitzondering van handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven (sbi-code 451, 452, 454) ;
-dienstverlening;
-kantoren met een b.v.o. van maximaal 750 m2 per kantoorvestiging;
-praktijkruimten;
-maatschappelijke voorzieningen, met uitzondering van geluidsgevoelige objecten;
-ter plaatse van de functieaanduiding "horeca" tevens voor horeca, uitsluitend op de begane grond, tot een maximum van 391 m2 b.v.o. dit betreft het adres Oostzeedijk 56B;
-gebouwde parkeervoorzieningen op de begane grond en ondergronds;
-voorzieningen behorend bij bovengenoemde functies, zoals berg- en stallingsruimten, erf, tuin, groen, waterpartijen, ontsluitingspaden.

Maximale bouwhoogte:
2 bouwlagen aan de Oostzeedijk zijde en 1 bouwlaag aan de Struisenburgdwarsstraat zijde.

Maximaal bebouwingspercentage:
100%

Voor de overige bestemmingsplanbepalingen wordt verwezen naar de voorschriften behorende bij het bestemmingsplan welke is opgenomen in de dataroom.

BOUWJAAR

Omstreeks 1877

VRAAGPRIJS
Op aanvraag.

OVERIGE CONDITIES

Al het bovenstaande betreft globale informatie omtrent de verkoop van de ‘Oostzeedijk 56 A / B en Struissenburgdwarsstraat 173’ te Rotterdam. De informatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Molenaar Bedrijfshuisvesting B.V. geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als aanbieding of offerte mag worden beschouwd.