Vastgoedbeleggingen

Vastgoedbeleggingen

Molenaar Bedrijfshuisvesting heeft veel ervaring in het tot stand brengen van vastgoed gerelateerde beleggingstransacties. Deze transacties kunnen bestaan uit een individueel vastgoed- beleggingsobject of portefeuille.

Bij een verkoopopdracht wordt er eerst onderzoek tot productoptimalisatie gedaan waarbij alle aspecten in ogenschouw worden genomen. Vervolgens resulteert dit in een verkoopadvies met daarin opgenomen de te volgen verkoopstrategie. Vervolgens wordt door Molenaar Bedrijfshuisvesting een digitale dataroom ingericht waarin alle relevante informatie is opgenomen. 

Een aankoopopdracht wordt gestart met een inventarisatie van de beleggingscriteria van de betreffende opdrachtgever. Op basis van deze criteria wordt in kaart gebracht welke objecten of portefeuilles voldoen aan het beleggingsprofiel. Een uitgebreide due diligence behoort tot het aankoopproces. Molenaar Bedrijfshuisvesting vervult in het gehele aankoopproces een coördinerende en adviserende rol.

Kunnen wij u verder helpen?