Heronderhandelingen

Heronderhandelingen

Molenaar Bedrijfshuisvesting wordt ingeschakeld om huurprijzen te toetsten aan de actuele marktomstandigheden.  In dit traject wordt tevens de behoefte die de onderneming of instelling stelt aan de huisvesting, getoetst aan de fysieke huisvestingsomstandigheden.  Er wordt in kader onderzocht of er optimalisatie binnen de huidige huisvesting plaats kan vinden. Dit kan leiden tot een volledig  heronderhandelingstraject over de huurcondities of het zoeken naar alternatieve mogelijkheden in een ander gebouw.

Verder wordt Molenaar Bedrijfshuisvesting ingeschakeld om huur- en koopovereenkomsten te formaliseren. Dit wordt met name uitgevoerd in opdracht van lokale overheden. Dergelijke trajecten worden gekenmerkt door uitgebreide recherche naar eigendomssituaties, het waarderen van (grond) posities en het vastleggen van de overige relevante uitgangspunten in een huur- of koopovereenkomst.

Kunnen wij u verder helpen?