Bedrijfstaxaties

Molenaar Bedrijfshuisvesting onderschrijft het belang van onafhankelijke waarderingen gebaseerd op actuele informatie, integriteit en gedegen vakkennis. Om onafhankelijkheid te waarborgen heeft Molenaar Bedrijfshuisvesting haar taxatieactiviteiten ondergebracht in een gespecialiseerd taxatiebedrijf onder de naam Stone Value B.V.

Stone Value is een RICS regulated company en waardeert zowel individuele eigendommen als vastgoedportefeuilles. De doeleinden van onze bedrijfstaxaties variëren, te denken valt o.a. aan: 

  • aan- en verkoop van kantoorpanden en overige bedrijfsruimten
  • financiering van kantoorpanden en overige bedrijfsruimten
  • bedrijfsovername
  • bedrijfsbeëindiging
  • jaarrekeningen
  • fiscale doeleinden. 

Op structurele wijze integreren wij een kwalitatieve beoordeling in de taxatie. Naast de financiële waarde bepalen wij gebruiks-, belevings- en toekomstwaarde.

Onze bedrijfstaxaties in Rotterdam kunnen binnen een kort tijdskader uitvoerig worden uitgewerkt en van alle relevante documenten voorzien. Stone Value is ingeschreven bij het: 

Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS);
Nederlandse Register van Vastgoedtaxateurs (NRVT);
Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).


Bedrijfstaxaties

Stone Value B.V.

Stone Value is gespecialiseerd in het taxeren van commercieel en maatschappelijk onroerend goed.