Rotterdam | Meent

Meent 121 - 129, Rotterdam

Verkoop bij inschrijving | 1.807 m²
vraagprijs
METRAGE
1.807 m²
oplevering
in overleg
Levering
kosten koper
BTW
BTW van toepassing
Uitgebreide informatie
In opdracht van de gemeente Rotterdam wordt door Molenaar Bedrijfshuisvesting B.V. een unieke belegging aangeboden. Het betreft een verkoop bij inschrijving van de commerciële plint in het complex “Timmerhuis”, plaatselijk bekend als Meent 119-129, Haagseveer 99 en Halvemaanpassage 1 en 121 te Rotterdam, hierna het 'Object' genoemd.

Het Object bestaat in totaal uit 7 verhuurde commerciële winkel- en horecaruimten met een totaal verhuurbare oppervlakte van ca. 1.807 m².

Het Timmerhuis is het innovatieve ontwerp van OMA en ontwikkeld met een nieuwe standaard op gebied van duurzaamheid. Het monumentale gedeelte is volledig hergebruikt. De nieuwbouw kent een innovatief ontwerp van staal en glas, ontwikkeld als modulaire structuur, met grote flexibiliteit om verschillende functies aan het gebouw te kunnen geven. Het Timmerhuis is voorzien van koude-, en warmteopslag in de bodem en in het ontwerp zijn vele energiebesparende materialen gebruikt. Het gebouw ontving hiervoor het BREEAM Excellent Certificaat Duurzaamheid.

DATAROOM

De informatieverstrekking inzake deze verkoop verloopt via een dataroom. Voor het verkrijgen van toegang tot deze dataroom kunnen inloggegevens worden aangevraagd via het kantoor van Molenaar Bedrijfshuisvesting B.V.

BEZICHTIGINGEN

Het object kan op afspraak worden bezichtigd.

INSCHRIJVING

Biedingen conform het door de notaris opgestelde inschrijvingsformulier dienen te zijn ontvangen ten kantore van de notaris uiterlijk op 12 maart 2020 om 12:00.

Ter zake van de wijze van indienen van het Inschrijvingsformulier wordt uitdrukkelijk verwezen naar artikel 6.1 van AV Verkopen bij Inschrijving, woordelijk luidende:

"Het Inschrijvingsformulier en de daarbij te voegen bijlage(n) (onder meer een kopie van een legitimatiebewijs/de legitimatiebewijzen als bedoeld in het slot van het Inschrijvingsformulier) dienen te worden ingeleverd op het kantooradres van de Notaris ("Central Plaza Tower A", Weena 592 te 3012 CN Rotterdam) door aanbieding in een gesloten envelop (indiening per post, e-mail en/of fax is derhalve niet toegestaan)."

PROJECTNOTARIS

Van Heeswijk notarissen
Weena 592
3012 CN Rotterdam
T: +31 (10) 2240 900

KADASTRALE BEKENDHEID

Gemeente Rotterdam, sectie: AD, complexaanduiding 910-A, appartementsindices A6, A7, A9 (gedeeltelijk) en A10. Het object wordt geleverd in volle eigendom.

BOUWPERIODE

1953-2015

MONUMENT

Het L-vormig bouwdeel gelegen aan de Meent en aan het Haagseveer betreft het oorspronkelijke Stadstimmerhuis uit 1953 en aangewezen als gemeentelijk monument.

BEZETTINGSGRAAD

Het Object is 100% verhuurd

PARKEREN

Onder het Timmerhuis is gelegen een parkeergarage met 100 parkeerplaatsen, welke wordt geëxploiteerd door de gemeente Rotterdam.

BESTEMMING

Het object is gelegen binnen het bestemmingsplangebied ‘Laurenskwartier’. Het bestemmingsplan is vastgesteld op 20 december 2012 (onherroepelijk 23 maart 2013).
De bestemming is ‘Centrum’ (Artikel 3). Voor de volledige bestemmingsregels verwijzen wij u naar de dataroom.

OVERIGE CONDITIES

Al het bovenstaande betreft globale informatie omtrent de verkoop van de 'Meent 119-129, Haagseveer 99 en Halvemaanpassage 1 en 121 te Rotterdam'. De informatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Molenaar Bedrijfshuisvesting B.V. geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

VERKOOPVOORWAARDEN

Op de verkoop zijn toepassing de 'Algemene Voorwaarden en bepalingen voor verkopen bij inschrijving van registergoederen door de gemeente Rotterdam' en de de Algemene Voorwaarden voor verkoop en levering van onroerende zaken van de gemeente Rotterdam (2007)' welke zijn opgenomen in de dataroom. De Gemeente is tevens bevoegd om ter zake van koper een Bibob-toets uit te voeren.