Kavel

Maassluissedijk 103, VLAARDINGEN

Te Huur | 31.750 m²
huurprijs
€ 24,-- per m² per jaar
METRAGE
31.750 m²
oplevering
in overleg
BTW
BTW van toepassing
Uitgebreide informatie
Te Huur: Kavel gelegen aan de Maassluissedijk te Vlaardingen, het totale bruikbare terrein omvat ca. 31.750 m². De toegestane milieu categorie is op dit moment maximaal 5.1.

BEREIKBAARHEID

De kavel is gelegen aan de Maassluissedijk te Vlaardingen wat deel uit maakt van bedrijventerrein “Zevenmanshaven”.

INFORMATIE

Zeehavengelden
Het verschuldigde zevenhavengeld is voor rekening van huurder.

VOORZIENINGEN

- Eigen entree aan de Westzijde van het terrein;
- Binnenhaven, huidige diepte van ca. 4,5 à 5 m¹ bij gemiddeld laag water.

Aanpassing en/of uitbreiding afmeerfaciliteiten is bespreekbaar tegen nader overeen te komen voorwaarden.

SERVICEKOSTEN

In nader overleg vast te stellen.

HUURPRIJSAANPASSING

Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijs-indexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2006 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

HUURTERMIJN

In overleg.

HUURBETALING

Vooruit per maand te voldoen.

ZEKERHEIDSSTELLING

ter hoogte van: een betalingsverplichting van 3 maanden huur inclusief BTW en voorschot servicekosten te voldoen.

OVERIGE CONDITIES

Algemeen
Al het bovenstaande betreft informatie omtrent de verhuur van de "Maassluissedijk 103" te Vlaardingen. De informatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Molenaar Bedrijfshuisvesting geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Omzetbelasting
Verhuurder wenst te opteren voor BTW belaste verhuur. Ingeval huurder de BTW niet kan verrekenen zal de huurprijs in overleg met huurder worden verhoogd ter compensatie van de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheden om te opteren voor BTW belaste verhuur.

Huurovereenkomst
De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt conform het model dat door de Raad van Onroerende Zaken is opgesteld in juli 2003, met bijbehorende Algemene Bepalingen welke op 11 juli 2003 zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Den Haag onder nummer 72/2003 met enkele aanpassingen aan verhuurders zijde.

Voorbehoud
Mogelijke huurtransacties dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan opdrachtgever c.q. eigenaresse van het complex. Tot het moment dat voornoemde goedkeuring verleend is, zijn alle uitgebrachte aanbiedingen geheel vrijblijvend.