Terrein met kade

Lelyweg 23, Bergen Op Zoom

 | 18.000 m²
vraagprijs
190000,--
METRAGE
18.000 m²
oplevering
in overleg
Levering
kosten koper
BTW
BTW niet van toepassing
Uitgebreide informatie
TE HUUR ca. 18.000 m² grotendeels verhard terrein met kade van ca. 100 m1 aan de Lelyweg 23 te Bergen op Zoom. De Lelyweg is gelegen in de Theodorushaven in Bergen op Zoom. De Theodorushaven heeft een omvang van ca. 300 hectare. Recent heeft er een volledige herstructurering plaats gevonden waarbij de haven is vergroot en er nieuwe kades zijn aangelegd. De maximale diepgang van de haven bedraagt 4.30 meter, de maximale breedte bedraagt 11.45 meter en de lengte mag maximaal 135 meter zijn. De voorzijde van het perceel is in gebruik door Concrete Valley. Indien gewenst kan het te huur aangeboden perceel geheel verhard en geëgaliseerd worden. Hiervoor geldt alsdan een nader te bepalen opslag op de huurprijs.

HUURPRIJS

€ 190.000,-- per jaar

BEREIKBAARHEID

Het object ligt nabij de directe ontsluitingsweg Randweg Noord met toegang tot de Rijkswegen A58 (Roosendaal/Breda/Vlissingen) en de A4 (Roosendaal/Antwerpen). Deze geeft ook een directe verbinding met Rotterdam (ca. 80 km), Antwerpen (ca. 40 km) en de rest van de Randstad.

INFORMATIE

Bestemming:
Conform bestemmingsplan "Theodorushaven - Noordland", vastgesteld d.d. 28 januari 2016 heeft onderhavig perceel de bestemming "bedrijf" (art. 4), waarbij de vestiging van bedrijven tot milieucategorie 5.2 zijn toegestaan. Havenverordening "Bergen op Zoom 2016" is van toepassing. Een afschrift is op aanvraag beschikbaar.

VLOEROPPERVLAKTE

verhard terrein
ca. 18.000m²

VOORZIENINGEN

Terrein:
- hekwerk met elektrisch bedienbare schuifpoort;
- verhardingen;
- deels terreinverlichting;
- kade met kadewand van ca. 100 m1.

HUURPRIJSAANPASSING

Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijs-indexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2006 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

HUURTERMIJN

5 jaar met telkenmale 5 optiejaren. Iedere andere termijn in overleg.

HUURBETALING

Vooruit per maand te voldoen.

ZEKERHEIDSSTELLING

Ter hoogte van: een betalingsverplichting ter grootte van 3 maanden huur inclusief BTW te voldoen.

OVERIGE CONDITIES

Algemeen
Al het bovenstaande betreft informatie omtrent de verhuur van de "Lelyweg 23" te Bergen op Zoom. De informatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Molenaar Bedrijfshuisvesting geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Omzetbelasting
Verhuurder wenst te opteren voor BTW belaste verhuur. Ingeval huurder de BTW niet kan verrekenen zal de huurprijs in overleg met huurder worden verhoogd ter compensatie van de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheden om te opteren voor BTW belaste verhuur.

Huurovereenkomst
De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt conform het model dat door de Raad van Onroerende Zaken is opgesteld in juli 2003, met bijbehorende Algemene Bepalingen welke op 11 juli 2003 zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Den Haag onder nummer 72/2003 met enkele aanpassingen aan verhuurders zijde.

Voorbehoud
Mogelijke huurtransacties dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan opdrachtgever c.q. eigenaresse van het complex. Tot het moment dat voornoemde goedkeuring verleend is, zijn alle uitgebrachte aanbiedingen geheel vrijblijvend.