Winkelruimte | Stationsweg

Stationsweg 13-15, Hoek Van Holland

Verkoop bij inschrijving 72 m2
Verkoop bij inschrijving
-
Metrage
72 m2
Oplevering
In overleg
Uitgebreide informatie
In opdracht van de gemeente Rotterdam bieden wij te koop aan een winkel-/horecaruimte (inclusief wachtruimte) gelegen in het in aanbouw zijnde metrostation Hoek van Holland Haven, staande en gelegen aan de Stationsweg in Hoek van Holland.
Het nieuwe metrostation wordt gerealiseerd nabij het oude stationsgebouw bij de Stena Line en zal in gebruik worden genomen in 2022, gelijktijdig met de eindhalte metrostation Hoek van Holland Strand.

Het nieuwe metrostation aan de Stationsweg bestaat naast de te koop aangeboden winkel-/horecaruimte uit een informatiepunt van Rotterdam Tourist Information, een bestuurdersruimte (RET) en een fietsenstalling.

DATAROOM

Ten behoeve van de openbare verkoop bij inschrijving is een dataroom ingericht. Voor het verkrijgen van toegang tot deze dataroom kunnen inloggegevens worden aangevraagd via het kantoor van Molenaar Bedrijfshuisvesting B.V.

Projectnotaris

Schaap Advocaten Notarissen
Parklaan 17, 3016 BA Rotterdam
mr. R.T. Reijnders
3054 RP Rotterdam
T: +31(0)10 277 03 00

INSCHRIJVING

Biedingen conform het door de notaris opgestelde inschrijvingsformulier dienen te zijn ontvangen ten kantore van de notaris uiterlijk op vrijdag 12 maart 2021, 12:00 uur.

ERFPACHT

Het object wordt verkocht op basis van de vestiging van eeuwigdurende (afgekochte) erfpacht.

Richtprijs

€ 210.000,- excl. btw.

Kadastrale bekendheid

Kadastrale gemeente: Hoek van Holland, Sectie B, perceelnummer B 4597 (Ged.)
* Het kadastrale perceel dient nog te worden gesplitst.

Bouwperiode

Het stationsgebouw is thans in aanbouw en zal worden opgeleverd eind Q1 2021.

Oppervlakten

- ca. 72 m² winkel-/horecaruimte
- ca. 16 m² wachtruimte

Opleveringsniveau

Het object wordt casco opgeleverd.

Bestemming

Volgens het vigerende bestemmingsplan ‘Hoek van Holland-Bedrijventerreinen, 1e herziening’ vastgesteld door Gemeenteraad d.d. 17-12-2015 bepaalt de enkelbestemming op ‘verkeer - spoorverkeer’ en dubbelbestemming op ‘waarde – archeologie 1’ én ‘waterstaat - waterkering’.

De voor ‘Verkeer- Spoorverkeer’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. een stationsgebouw;
b. spoorbanen ten dienste van het spoorwegverkeer, met de bijbehorende voorzieningen, alsmede groen, water, ontsluitingswegen en -paden en dergelijke;
c. ter plaatse van de op de verbeelding aangegeven functieaanduiding 'specifieke vorm van detailhandel - kiosk' is één horecavestiging toegestaan met een bruto vloeroppervlak van maximaal 75 m2;
d. ongebouwde (gevel) terrassen, grenzend aan de functieaanduiding 'specifieke vorm van detailhandel - kiosk';
e. 'Waarde - Archeologie - 1';
f. f.'Leiding - Hoogspanning', voor zover de gronden mede als zodanig zijn bestemd;
g. 'Waterstaat - Waterkering', voor zover de gronden mede als zodanig zijn bestemd.

Voor de bepalingen en overige (dubbel) bestemmingen wordt verwezen naar het bestemmingsplan 'Hoek van Holland-Bedrijventerreinen, 1e herziening' welke is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl

Overige condities

Al het bovenstaande betreft globale informatie omtrent de verkoop van de 'Stationsweg 13-15 te Hoek van Holland'. De informatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Molenaar Bedrijfshuisvesting B.V. geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Verkoopvoorwaarden:
Op de verkoop zijn toepassing de 'Algemene Verkoopvoorwaarden Verkopen bij Inschrijving gemeente Rotterdam' en de 'Algemene voorwaarden voor vestiging van erfpacht (2006)' welke zijn opgenomen in de dataroom. De Gemeente is tevens bevoegd om ter zake van koper een Bibob-toets uit te voeren.

Kunnen wij u verder helpen?

Neem vrijblijvend contact met ons op
via ons contactformulier of bel ons op 010 - 820 87 77

contact