Winkelruimte | Stationsweg

Stationsweg 13-15, Hoek Van Holland

Te Koop 72 m2
Koopprijs
€ 210.000,-
Metrage
72 m2
Oplevering
In overleg
Uitgebreide informatie
In opdracht van de gemeente Rotterdam bieden wij te koop aan een winkel-/horecaruimte (inclusief wachtruimte) gelegen in het in aanbouw zijnde metrostation Hoek van Holland Haven gelegen aan de Stationsweg in Hoek van Holland.

Dit metrostation wordt gerealiseerd ter plaatse van het oude stationsgebouw bij de Stena Line en zal tijdelijk fungeren als eindstation van de Hoekse Lijn met een directe verbinding met het centrum van Rotterdam. Medio 2022 zal de Hoekselijn gereed zijn en zal de metro doorrijden naar metrostation Hoek van Holland Strand.

Het nieuwe metrostation bestaat naast de te koop aangeboden winkel-/horecaruimte uit een informatiepunt van Rotterdam Tourist Information, een bestuurdersruimte (RET) en een fietsenstalling.

Projectnotaris

Schaap Advocaten Notarissen
Parklaan 17, 3016 BA Rotterdam
Mw Mr R.T. Reijnders
3054 RP Rotterdam
T: +31(0)10 277 03 00

Kadastrale bekendheid

Kadastrale gemeente: Hoek van Holland, Sectie B, perceelummer B 4597 (Ged.)

Het kadastrale perceel dient nog te worden gesplitst. Na deze splitsing zal het nieuwe perceel en de opstal (metrostation) worden gesplitst in appartementsrechten.
Tevens zal er een Vereniging van Eigenaars worden opgericht.

Bouwperiode

Het stationsgebouw is thans in aanbouw en zal worden opgeleverd Q1 2021.

Oppervlakten

Winkel-/horecaruimte : ca. 72 m²
Wachtruimte : ca. 16 m²

Koopsom

€ 210.000,- te vermeerderen met btw.

Bestemming

Volgens het vigerende bestemmingsplan ‘Hoek van Holland-Bedrijventerreinen, 1e herziening’ vastgesteld door Gemeenteraad d.d. 17-12-2015 bepaalt de enkelbestemming op ‘verkeer - spoorverkeer’ en dubbelbestemming op ‘waarde – archeologie 1’ én ‘waterstaat - waterkering’.

De voor ‘Verkeer- Spoorverkeer’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. een stationsgebouw;
b. spoorbanen ten dienste van het spoorwegverkeer, met de bijbehorende voorzieningen, alsmede groen, water, ontsluitingswegen en -paden en dergelijke;
c. ter plaatse van de op de verbeelding aangegeven functieaanduiding 'specifieke vorm van detailhandel - kiosk' is één horecavestiging toegestaan met een bruto vloeroppervlak van maximaal 75 m2;
d. ongebouwde (gevel) terrassen, grenzend aan de functieaanduiding 'specifieke vorm van detailhandel - kiosk';
e. 'Waarde - Archeologie - 1';
f. f.'Leiding - Hoogspanning', voor zover de gronden mede als zodanig zijn bestemd;
g. 'Waterstaat - Waterkering', voor zover de gronden mede als zodanig zijn bestemd.

Voor de bepalingen en overige (dubbel) bestemmingen wordt verwezen naar het bestemmingsplan 'Zuiderpark' welke is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl

Opleveringsniveau

De onroerende zaak wordt casco opgeleverd.

Overige condities

Al het bovenstaande betreft globale informatie omtrent de verkoop van de 'Stationsweg 13-15 te Hoek van Holland'. De informatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Molenaar Bedrijfshuisvesting B.V. geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Kunnen wij u verder helpen?

Neem vrijblijvend contact met ons op
via ons contactformulier of bel ons op 010 - 820 87 77

contact