Kantoorruimte | Westkousdijk

Westkousdijk 151, Rotterdam

In verkoop genomen 330 m2
In verkoop genomen
-
Metrage
330 m2
Oplevering
In overleg
Uitgebreide informatie
In opdracht van de gemeente Rotterdam wordt door Molenaar Bedrijfshuisvesting B.V. een beleggingspand aangeboden. Het betreft een voormalige directievilla van de firma Wilton gelegen aan de Westkousdijk 151 te Rotterdam.
Het gehele gebouw is verhuurd en in gebruik als huisartsen- en therapiepraktijk, de totale verhuurbare oppervlakte bedraagt ca. 330 m².

Het betreft een verkoop bij inschrijving van een medisch centrum, plaatselijk bekend als Westkousdijk 151 te Rotterdam, hierna het 'Object' genoemd.

Dataroom

De informatieverstrekking inzake deze verkoop verloopt via een dataroom. Voor het verkrijgen van toegang tot deze dataroom kunnen inloggegevens worden aangevraagd via het kantoor van Molenaar Bedrijfshuisvesting B.V.

Bezichtigingen

Het Object kan uitsluitend op afspraak worden bezichtigd.

Inschrijving

Biedingen conform het door de notaris opgestelde inschrijvingsformulier dienen te zijn ontvangen ten kantore van de notaris uiterlijk op @

Ter zake van de wijze van indienen van het Inschrijvingsformulier wordt uitdrukkelijk verwezen naar @

Vraagprijs

€ 520.000,- k.k.

Levering

De levering dient te geschieden op vrijdag 18 december 2020.

Projectnotaris

Rox Legal
Weena 220
3012 CN Rotterdam
T: +31 (10) 200 1700

KADASTRALE BEKENDHEID

Gemeente Delfshaven, Sectie H, Perceelnummer 5209 en grootte 2 are.
Het Object wordt geleverd op basis van de vestiging van eeuwigdurend (afgekochte) erfpacht.

Bouwjaar

1902

Oppervlakte

Verhuurbare oppervlakte
Begane grond - ca. 126 m²
1e verdieping - ca. 107 m²
2e verdieping - ca. 97 m²
Totaal - ca. 330 m²

Bezettingsgraad

Het Object is 100% verhuurd

Parkeren

Voldoende parkeergelegenheid (betaald) in de directie omgeving.

Bestemming

Conform het vigerende bestemmingsplan ‘Schiemond’ (vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 22-02-2018 is de enkelbestemming bepaald als ‘Maatschappelijk’ en de dubbelbestemming Waarde – archeologie 1’. Het Object valt tevens binnen de gebiedsaanduiding ‘Vrijwaringszone – dijk’.

De voor ‘Maatschappelijk’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
Maatschappelijke voorzieningen, met het daarbij behorende erf. Binnen deze bestemming zijn toegestaan voorzieningen op het gebied van onderwijs, religie, gezondheidszorg, cultuur, maatschappelijke dienstverlening en publieke dienstverlening.

Voor de bepalingen en overige (dubbel) bestemmingen wordt verwezen naar het bestemmingsplan 'Schiemond' welke is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl

FABZ-Onderzoeken

In de dataroom zijn opgenomen onderzoeken naar fundering, asbest, bodem en zwam.

Opleveringsniveau

De onroerende zaak wordt opgeleverd in de huidige staat; 'as is where is'.

Overige condities

Al het bovenstaande betreft globale informatie omtrent de verkoop van de 'Westkousdijk 151 te Rotterdam'. De informatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Molenaar Bedrijfshuisvesting B.V. geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Verkoopvoorwaarden:

Op de verkoop zijn toepassing de 'Algemene Verkoopvoorwaarden Verkopen bij Inschrijving gemeente Rotterdam' en de 'Algemene voorwaarden voor vestiging van erfpacht (2006)' welke zijn opgenomen in de dataroom. De Gemeente is tevens bevoegd om ter zake van koper een Bibob-toets uit te voeren.

Kunnen wij u verder helpen?

Neem vrijblijvend contact met ons op
via ons contactformulier of bel ons op 010 - 820 87 77

contact