Kantoorruimte | Delftsestraat

Delftsestraat 21-33, Rotterdam

Verkoop bij inschrijving 7.500 m2
Verkoop bij inschrijving
-
Metrage
7.500 m2
Uitgebreide informatie
Namens de Gemeente Rotterdam presenteren wij aan u de ontwikkellocatie gelegen aan de Delftsestraat in het Schiekadeblok in Rotterdam. De Gemeente heeft besloten om deze locatie door middel van een marktselectieprocedure met een openbare voorselectie in de markt zetten.

Het Schiekadeblok is een van de locaties die gezicht geven aan het Rotterdam Central District (RCD), en waar een mix van functies samenkomt waarvan de thema’s verbinden, delen en verduurzamen centraal staan. Dit is een strategische plek in de stad en een brandpunt van grote gebiedsontwikkelingen in Rotterdam.

De Delftsestraat-West bestaat uit vier wederopbouwpanden gelegen aan de Delftsestraat 21-33 en het Delftseplein 38-39. Deze wederopbouwpanden zijn belangrijk voor het behoud van het rauwe karakter in uitstraling én in de programmering.

Het Schiekadeblok is het gebied dat wordt begrensd door de Schiekade, Schiestraat, Delftsestraat en het Delftseplein. Er is een mix aan horeca, cultuur en design waar Rotterdammers en bezoekers van de stad veel waardering voor hebben. Bij de ontwikkeling van het gebied wil de Gemeente hierop voortbouwen.

De Gemeente zoekt een partij met de ambitie om van de Delftsestraat-West een plek te maken voor creatieve, innovatieve en culturele ondernemers met behoud van het rauwe karakter. De ideale partij begrijpt de identiteit van het aanwezige ecosysteem en heeft passie om dit te behouden en zo mogelijk te versterken. Voor de Gemeente is het daarnaast belangrijk dat deze partij nu wil investeren en langdurig aan dit gebied verbonden wil zijn.

DELFTSESTRAAT-WEST
De Delftsestraat-West bestaat uit vier wederopbouwpanden gelegen aan de Delftsestraat 21-33 en Delftseplein 38-39 met een gezamenlijk bruto vloeroppervlakte van ca. 7.500 m².

De panden aan de Delftsestraat zijn gedurende de jaren vijftig en zestig van Rotterdam perceelsgewijs ontwikkeld en zijn herkenbaar aan hun zakelijke en stoere wederopbouwarchitectuur. De panden maken onderdeel uit van het cultuurhistorische ensemble aan de Delftsestraat, met als architectuurhistorische uitschieters het Boekman-pand van H.A. Maaskant (Delftseplein 38-39) en het ESVEHA-gebouw (Delftsestraat 25) van H. Breur/J.J.P. Oud.

De noordgevel van Delftsestraat, die ooit als achtergevel was bedoeld, komt in de toekomstige situatie aan het Delftsehof te liggen en krijgt hierdoor een tweezijdige oriëntatie. Het Delftsehof wordt een levendige ontmoetingsplek. Hier is transformatie van de begane grond naar een uitnodigende gevel dan ook noodzakelijk. Eventuele optoppingen of aanbouwen aan de noordzijde moeten zorgvuldig en met respect voor de bestaande bebouwing worden ingepast.

Uitbreidingsmogelijkheid:
• Opbouwen aan de achterzijde, mits de wederopbouw achtergevels zichtbaar blijven.
• Tweelaagse optopping, mits de oorspronkelijke hoogte (Rotterdamse laag) goed herkenbaar blijft.

AMBITIE GEMEENTE ROTTERDAM

De Gemeente heeft de ambitie om:

- Cultuurhistorische waarden terug te brengen en de panden duurzaam te renoveren;
- De pandsgewijze opbouw herkenbaar te houden;
- Opbouwen aan de achterzijde toe te staan, deze kunnen gerealiseerd worden als er maar zicht blijft op de wederopbouw achtergevels;
- Optoppingen van twee lagen mogelijk te maken, maar deze zijn niet verplicht binnen de pandsgewijze opbouw. Ook zal de oorspronkelijke hoogte (Rotterdamse laag) goed herkenbaar moeten blijven;
- De uitstraling van de plinten aan Delftsestraat/Delftseplein weer in ere herstellen;
- Een nieuwe voorkant te maken aan de noordzijde: waar de Mixone-route ligt, die vanaf het
- Centraal Station over het Delftsehof naar het gebied Pompenburg loopt;
- De onderdoorgang voor voetgangers, van de Delftsestraat naar Delftsehof te handhaven.

MARKTSELECTIEPROCEDURE

Door middel van een marktselectieprocedure wil de Gemeente uiteindelijk één marktpartij contracteren die de panden, inclusief de renovatieverplichting, van de Gemeente tegen marktconforme voorwaarden koopt en vervolgens op eigen risico het project conform het ingediende plan uitvoert. Het initiatief wordt beoordeeld op de mate waarin de programmamix bijdraagt aan de ambities en het ruimte biedt om synergie te laten ontstaan. Niet alleen bij verkoop, maar ook hoe het initiatief waarborgt dat dit op lange termijn behouden blijft.

De Gemeente kiest voor een marktselectieprocedure in twee fasen, bestaande uit:

1. De Selectiefase: De selectiefase heeft tot doel de drie meest geschikte en bekwame marktpartijen te selecteren voor de inschrijvingsfase. De Gemeente vraagt in deze selectiefase om een visie op de opgave, een referentieproject en een sollicitatiebrief. De uiterste datum (aanmelddatum) en tijdstip waarop alle documenten voor de selectiefase kunnen worden ingeleverd is maandag 30 januari 2023, vóór 23:59 uur.

2. De Inschrijvingsfase: In de tweede ronde, de inschrijvingsfase, worden de geselecteerde partijen uitgenodigd een inschrijving te doen waarna de gunning plaatsvindt op grond van de beste prijs- en kwaliteitsverhouding. De minimale inschrijvingsprijs bedraagt EUR 5.900.000,-.

AANMELDEN

Gedurende de aanmeldingsperiode worden gegadigden in de gelegenheid gesteld zich voor deze marktselectieprocedure aan te melden. Om mee te kunnen doen aan de marktselectieprocedure dienen gegadigden zich aan te melden via het communicatieplatform.

COMMUNICATIEPLATFORM

De gemeente maakt bij deze marktselectieprocedure gebruik van communicatieplatform Negometrix. De communicatie met betrekking tot de marktselectieprocedure verloopt uitsluitend via dit platform. https://platform.negometrix.com

MOLENAAR BEDRIJFSHUISVESTING

Molenaar Bedrijfshuisvesting B.V. is aangesteld als adviseur van de gemeente Rotterdam voor de begeleiding van de verkoop van de Delftsestraat-West.

DATAROOM

Er is een separate dataroom ingericht met de objectinformatie. Toegang kan worden aangevraagd bij Molenaar Bedrijfshuisvesting B.V.

Bezichtigingen

Bezichtigen worden verzorgd door Molenaar Bedrijfshuisvesting B.V.

Kunnen wij u verder helpen?

Neem vrijblijvend contact met ons op
via ons contactformulier of bel ons op 010 - 820 87 77

contact