Belegging | Kromme Zandweg

Kromme Zandweg 90, Rotterdam

Verkocht 567 m2
Vraagprijs
€ 970.000,-
Metrage
567 m2
Oplevering
In overleg
Levering
Kosten koper
Uitgebreide informatie
In opdracht van de gemeente Rotterdam bieden wij te koop aan een monumentaal gebouw gelegen aan de Kromme Zandweg 90 te Rotterdam.

Het monumentale gebouw 'De Oliphant' is gelegen aan de Kromme Zandweg nabij de kruising Dorpsweg / Groene Kruisweg.

In 1591 gaf Cornelis van Coolwijk opdracht voor de bouw van Landhuis 'De Oliphant' in de nieuw bedijkte polder bij de Nieuwe Sluis op het eiland Voorne. Na Van Coolwijk heeft de statige boerderij vooraanstaande eigenaren gekend. In de 19e eeuw fungeerde 'De Oliphant' een tijd als permanente ambtswoning van de ambachtsheer en burgemeester van Zwartewaal. Het voortbestaan van dit historische monument werd een aantal keren bedreigd, sloop werd meermaals overwogen, maar liefhebbers van dit landhuis wisten dit telkens te voorkomen. Omstreeks 1975-1977 werd het monument opnieuw gered door het te verplaatsen en te herbouwen op de huidige locatie aan de Kromme Zandweg. De stukken over de herbouw laten zien dat er van een exacte herbouw niet echt sprake was. Het gebouw is in zijn huidige vorm een tastbare herinnering aan de offers die zijn gebracht voor de uitbreiding van de Rotterdamse haven.

In de dataroom is opgenomen een uitgebreide bouwhistorische verkenning welke is opgesteld door Polderman, Bureau voor Monumenten- en Restauratieadvies.

Dataroom

Ten behoeve van de openbare verkoop bij inschrijving is een dataroom ingericht. Voor het verkrijgen van toegang tot deze dataroom kunnen inloggegevens worden aangevraagd via het kantoor van Molenaar Bedrijfshuisvesting B.V.

Bezichtigingen

Het object kan uitsluitend op afspraak worden bezichtigd.

Inschrijving

Biedingen conform het door de notaris opgestelde inschrijvingsformulier dienen te zijn ontvangen ten kantore van de notaris uiterlijk op vrijdag 22 november 2019, 15:00 uur.

Richtprijs

€ 940.000,- k.k.

Levering

De levering dient te geschieden op vrijdag 20 december 2019.

Projectnotaris

Schaap Advocaten Notarissen
Parklaan 17, 3016 BA Rotterdam
Mw Mr R.T. Reijnders
3054 RP Rotterdam
T: +31(0)10 277 03 00

Kadastrale bekendheid

Gemeente Charlois, sectie: I, nummers 760 (geheel), 1310 en 1373 (gedeeltelijk), groot ca. 63 are 15 centiare.
Het object wordt geleverd op basis van de vestiging van eeuwigdurende (afgekochte) erfpacht.

Bouwperiode

1592-1977

Monument

Het object is in 1966 aangewezen als Rijksmonument.

Oppervlakten

Bruto vloeroppervlakte : 765 m²
Verhuurbare vloeroppervlakte : 567 m²

Huursituatie

Het Object is verhuurd en wordt geëxploiteerd als evenementenlocatie voor bruiloften, recepties, feesten en vergaderingen.

Bestemming

Conform het Bestemmingsplan 'Zuiderpark', vastgesteld op 28 augustus 20181, luidt de bestemming ‘Maatschappelijk -2’ (Artikel 10) en 'Tuin' (Artikel 17).

De voor 'Maatschappelijk -2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. maatschappelijke voorzieningen met het daarbij behorende erf, die niet vallen onder de Geluidsgevoelige objecten genoemd in artikel 1.31 van deze regels;
b. ter plaatse van de functieaanduiding 'sport' tevens voor sportvoorzieningen;
c. horeca uitsluitend aan de Kromme Zandweg 90 (landhuis de Olifant).

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. tuin;
b. ter plaatse van de functieaanduiding 'erf' uitsluitend voor onbebouwd erf;
c. uitstekende delen aan gebouwen die toegelaten zijn krachtens een aangrenzende bouwbestemming;
d. aanbouwen ten behoeve van een woning die krachtens een aangrenzende woonbestemming is toegelaten;
e. voor de gronden die grenzen aan een bestemming waar horeca is toegelaten voor het gebruik als terras.

Voor de bepalingen en overige (dubbel) bestemmingen wordt verwezen naar het bestemmingsplan 'Zuiderpark' welke is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl

FABZ-Onderzoeken

In de dataroom zijn opgenomen onderzoeken naar fundering, asbest, bodem en zwam.

Opleveringsniveau

De onroerende zaak wordt opgeleverd in de huidige staat; 'as is where is'.

Overige condities

Al het bovenstaande betreft globale informatie omtrent de verkoop van de 'Kromme Zandweg 90 te Rotterdam'. De informatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Molenaar Bedrijfshuisvesting B.V. geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Verkoopvoorwaarden:

Op de verkoop zijn toepassing de 'Algemene Verkoopvoorwaarden Verkopen bij Inschrijving gemeente Rotterdam' en de 'Algemene voorwaarden voor vestiging van erfpacht (2006)' welke zijn opgenomen in de dataroom. De Gemeente is tevens bevoegd om ter zake van koper een Bibob-toets uit te voeren.

Kunnen wij u verder helpen?

Neem vrijblijvend contact met ons op
via ons contactformulier of bel ons op 010 - 820 87 77

contact