Stand van Zaken Nederlandse Kantorenmarkt

Stand van Zaken Nederlandse Kantorenmarkt

03-04-2017

De Nederlandse kantorenmarkt heeft het afgelopen jaar de weg omhoog duidelijk ingezet, na het voorzichtige herstel in 2015. Behalve dat er meer kantoorruimte verhuurd en verkocht werd, trad er bovendien voor het  tweede achtereenvolgende jaar een daling van de leegstand op. De verbetering van de verhouding tussen vraag en aanbod was het sterkst voelbaar in de Randstad en strekte vooral tot voordeel van de vier grote steden. Opvallend genoeg deden zich op het vlak van de huurprijzen in ons land geen belangrijke ontwikkelingen voor. In het algemeen bleven de huurprijzen het afgelopen jaar stabiel. Het herstel van vraag en aanbod was overigens niet de enige positieve ontwikkeling die zich in 2016 voordeed. De grote toename van het aantal beleggingen in kantoren was eveneens een opsteker. 

Zie bijlage voor de gehele publicatie.