Rotterdam | Gooilandsingel

Gooilandsingel 101 - 113, Rotterdam

Te Koop | 3.571 m²
vraagprijs
METRAGE
3.571 m²
oplevering
in overleg
Levering
kosten koper
BTW
BTW niet van toepassing
Uitgebreide informatie

TE KOOP

Het voormalige deelgemeentekantoor, recent getransformeerd naar een nieuw complex met zwemcentrum en commerciële ruimten, bestaande uit: winkels, kantoren en horeca. Deze transformatie is onderdeel van de binnenstedelijke gebiedsontwikkeling Hart van Zuid rondom Rotterdam Ahoy, Zuidplein en omgeving. De gemeente Rotterdam en bouwcombinatie Ballast Nedam en Heijmans realiseren het grootstedelijk project Hart van Zuid in een unieke publiek-private samenwerking.

Het gebouw is gesplitst in 2 appartementsrechten. Het appartementsrecht 1 omvat het Zwemcentrum. Het Zwemcentrum valt buiten deze verkoop. Met de gemeente Rotterdam is een langjarige overeenkomst gesloten voor het Zwemcentrum met verplichtingen voor een bepaalde onderhoudsconditie en een (terug)koopoptie voor de gemeente.

De gerealiseerde commerciële ruimten in het gebouw behoren tot appartementsrecht 2 welke te koop wordt aangeboden. Inmiddels is 85% verhuurd van het totaal verhuurbare oppervlakte van ca. 3.571 m².

HART VAN ZUID

Het gebied rond winkelcentrum Zuidplein en Ahoy ondergaat op dit moment een metamorfose. Doel: het maken van een nieuw bruisend stadscentrum; een plek waar bewoners, bezoekers en ondernemers zich helemaal thuis voelen. De belangrijkste ontwikkelingen zijn:
• Het Ahoy-complex wordt gerenoveerd en uitgebreid met een: congrescentrum, muziekhal, bioscoop (Pathé) en hotel;
• De Gooilandsingel wordt een autoluw plein, de verbindende schakel voor heel Hart van Zuid;
• Midden in het gebied komt een nieuw Kunstenpand dat ruimte biedt aan een theater en een bibliotheek;
• Er wordt fors geïnvesteerd in het aanwezige talent;
• Het gebied krijgt betere en overzichtelijkere bus- en metroverbindingen. Het reizigerscomfort wordt verbeterd door een ingrijpende herinrichting van het bus- en metrostation;
De metamorfose zal Hart van Zuid economisch, sociaal en cultureel versterken.

BEREIKBAARHEID

De bereikbaarheid van Hart van Zuid is zonder meer uitstekend te noemen. Bus- en metro- en tramverbindingen zijn direct toegankelijk. Tevens zijn de Rijksweg A15 (Rotterdam-Rozenburg) en A16 (Rotterdam-Dordrecht-Breda) uitstekend bereikbaar.
Via het Maastunneltracé is het centrum van Rotterdam eenvoudig en snel bereikbaar.

PARKEREN

Mogelijk in de QPark parkeergarage “Zuidplein” gelegen aan de Twentestraat met een capaciteit van ca. 1.361 parkeerplaatsen. In combinatie met het vergroten en vernieuwen van het winkelcentrum Zuidplein zal de capaciteit van deze parkeergarage uitgebreid gaan worden.

HUURSITUATIE

De commerciële plinten zijn voor de oplevering uit reeds grotendeels verhuurd, zonder directe marketingactiviteiten. De huurstroom bedraagt (inclusief huidige leegstand) ca. € 551.000,- per jaar. Voor ca. 1.949 m² zijn drie 10-jarige huurovereenkomsten afgesloten met de gemeente Rotterdam (stadswinkel), Sportbedrijf Rotterdam B.V. en AB InBev.

BOUWJAAR

Start bouw 2016 – oplevering 2018.

KADASTRALE BEKENDHEID

Gemeente Charlois, Sectie: I, Complexaanduiding: 1352 - A, Appartementsindex: 2.

BESTEMMING

Volgens het Bestemmingsplan ‘Hart van Zuid’ luidt de bestemming ‘Gemengd 2’.
De voor ‘Gemengd 2’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. zwembad;
b. cultuur en ontspanning;
c. maatschappelijke voorzieningen, met dien verstande dat geluidgevoelige functies niet zijn toegestaan;
d. ter plaatse van ‘plein’ in ieder geval voor een pleinruimte met een minimale oppervlakte van 750 m²;
e. dienstverlening;
f. kantoren;
g. horeca;
h. niet-reguliere detailhandel;
i. bedrijven tot en met categorie 2, zoals vermeld in de Lijst van Bedrijfsactiviteiten.

OVERIG

• Erfpacht eeuwigdurend afgekocht;
• Ontwikkeld middels PPS-constructie;
• Onderhoud binnen de VvE zal de komende 20 jaar worden uitgevoerd door Coeur du Sud B.V. middels de ‘bouwer’ Hart van Zuid Vof;
• Onderhoud via de VvE zal op basis van prestatieafspraken en conditiescores worden uitgevoerd als onderdeel van de PPS-constructie. Er is geen directe invloed op het MJOB van het casco;
• Fiscale Ruling (deels nieuwbouw en deels verbouw);
• Partijen zullen opteren voor btw-belaste levering bij verkoop. Koper kan alleen over de nieuwbouw een beroep doen voor de samenloopvrijstelling van de overdrachtsbelasting (enkel Gooilandsingel 109 - 113).

DATAROOM

De uitgebreide verkoopdocumentatie is opgenomen in een digitale dataroom. Voor het verkrijgen van toegang tot deze dataroom kunt u contact opnemen met Molenaar Bedrijfshuisvesting B.V.

PROJECTNOTARIS

De koopovereenkomst en akte van levering worden opgesteld en verleden door:
Van Heeswijk Notarissen N.V.
Weena 592
3012 CN Rotterdam

OVERIGE CONDITIES

Al het bovenstaande betreft globale informatie omtrent de verkoop van de ‘Gooilandsingel 101-113' te Rotterdam. De informatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Molenaar Bedrijfshuisvesting B.V. geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als aanbieding of offerte mag worden beschouwd.