De Nieuwe Maaskant

Schiehaven 11-13, Rotterdam

Verkocht | 2.765 m²
vraagprijs
METRAGE
2.765 m²
oplevering
in overleg
Levering
kosten koper
BTW
BTW niet van toepassing
Uitgebreide informatie

VERKOOP BIJ OPENBARE INSCHRIJVING

In opdracht van de gemeente Rotterdam bieden wij te koop aan het monumentale kantoorgebouw ‘De Nieuwe Maaskant’ gelegen aan de Schiehaven in Rotterdam. Het poortgebouw is gebouwd in 1958 in opdracht van stuwadoorsbedrijf Progress en is ontworpen door de Rotterdamse architect Huig Maaskant. Het architectonisch uitgewerkte poortgebouw is in 2004 ingrijpend verbouwd waarbij o.a. het casco is voorzien van nieuwe binneninrichting en nieuwe installaties. Sindsdien draagt het gebouw de naam ‘De Nieuwe Maaskant’. In 2016 is het gebouw aangewezen als gemeentelijk monument.

DATAROOM

Ten behoeve van de openbare verkoop bij inschrijving is een dataroom ingericht. Voor het verkrijgen van toegang tot deze dataroom kunnen inloggegevens worden aangevraagd bij Molenaar Bedrijfshuisvesting B.V.

BEZICHTIGINGEN

Het object kan uitsluitend op afspraak worden bezichtigd op de volgende dag:

Vrijdag 6 juli van 09:00 – 17:00 uur.

SLUITINGSDATUM

De inschrijving sluit op 27 juli 2018, 17:00 uur.

PROJECTNOTARIS

Schaap Advocaten Notarissen
Parklaan 17, 3016 BA Rotterdam
Mw Mr R.T. Reijnders
3054 RP Rotterdam

T: +31(0)10 277 03 00

LLOYDKWARTIER

Rond 1900 is het havengebied van het Lloydkwartier aangelegd en werden de Sint-Jobshaven, Schiehaven en de Parkhaven, gegraven. De Schiehaven werd ontworpen en aangelegd voor de overslag van stukgoed. Het voormalige havengebied is getransformeerd tot een eigentijds woon- en werkgebied met monumentale pakhuizen, oude havenmonumenten en moderne gebouwen. Het Lloydkwartier is ideaal gelegen ten opzichte van de Rijkswegen A15 (Rotterdam- Rozenburg), A16 (Rotterdam- Dordrecht- Breda) en de A20 (Gouda- Rotterdam- Maasdijk) en ook uitstekend bereikbaar met bus, tram, metro en watertaxi.

KADASTRALE BEKENDHEID

Gemeente Delfshaven, sectie: G, nummer 641, groot 2.509 m².

MONUMENT

Het gebouw aan de Schiehaven 13 is op 20 december 2016 door het college van Burgemeester en Wethouders aangwezen als gemeentelijk monument.

LASTEN EN BEPERKINGEN

Koper aanvaardt uitdrukkelijk de lasten en beperkingen die voortvloeien uit de laatste titels van eigendomsverkrijging, welke in deze dataroom zijn opgenomen, en (indien dat een andere akten is) uit de akte waaraan Verkoper zijn bevoegdheid tot levering ontleent.

Koper aanvaardt voorts uitdrukkelijk alle lasten en beperkingen die;

1. Zijn ingeschreven in de openbare registers en wel of niet blijken of voortvloeien uit vroegere notariële akten;
2. Voor hem kenbaar zijn uit de feitelijke situatie;
3. Voor hem, gelet op het gebruik van het gebouw als kantoorruimten, in geen enkel opzicht bezwaarlijk zijn,

ook al zijn die lasten en beperkingen niet kenbaar uit de openbare registers en/of de feitelijke situatie.

HUURSITUATIE

Het gebouw is grotendeels verhuurd. De huurstroom bedraagt ca. ca. € 295.457,- exclusief btw per jaar. (Prijspeil 1 juli 2018).

De volgende units zijn nog beschikbaar voor verhuur:

Unit 13B begane grond ca. 28 m² vvo;

Unit 13F 1e verdieping ca. 141 m² vvo*;

*Het bovenvermelde metrage is inclusief aandeel gemeenschappelijke ruimten.

PARKEREN

Bij het gebouw behoort een afgesloten parkeerterrein met 35 parkeerplaatsen en twee motorrijtuigplaatsen. Aan de openbare weg tevens mogelijk tot betaald parkeren.

BESTEMMING

Volgens het Bestemmingsplan ‘Lloydkwartier’, vastgesteld op 16 oktober 2014 luidt de bestemming voor de bovengrondse opstallen ‘Kantoor’ (Artikel 13) en voor de kelder ‘Horeca’ (Artikel 12). Voor overige (dubbel) bestemmingen wordt verwezen naar de voorschriften behorende bij het bestemmingsplan welke is opgenomen in de dataroom.

BOUWJAAR

1958

RICHTPRIJS

€ 3.250.000,-- k.k.

OVERIGE CONDITIES

Al het bovenstaande betreft globale informatie omtrent de verkoop van de ‘Schiehaven 11-13’ te Rotterdam. De informatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Molenaar Bedrijfshuisvesting B.V. geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

VERKOOPVOORWAARDEN:

Op de verkoop zijn de ‘Algemene Verkoopvoorwaarden Verkopen bij Inschrijving gemeente Rotterdam en de ‘Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden gemeente Rotterdam (2007)’ van toepassing welke zijn opgenomen in de dataroom Schiehaven 11-13.