Rotterdam | Schiedamsesingel

Schiedamsesingel 175, Rotterdam

Verkocht | 390 m²
vraagprijs
METRAGE
390 m²
oplevering
in overleg
Levering
kosten koper
Uitgebreide informatie

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING

Kantoorpand gelegen aan de Schiedamsesingel 175.
Het pand aan de Schiedamsesingel 175 heeft een verhuurbaar vloeroppervlak van ca. 390 m², dateert uit 1865 en is in het verleden onder andere in gebruik geweest als militair tehuis.

PARKEREN

Aan de straatzijde zijn openbare parkeerplaatsen gelegen.

BOUWJAAR

1865

BESTEMMINGSPLAN

Volgens het Bestemmingsplan “Cool”, vastgesteld op 5 november 2009 luidt de bestemming ‘Centrumvoorzieningen I (Artikel 3)’ met de dubbelbestemming ‘Archeologisch waardevol gebied B’. Een afschrift van de bestemmingsplanbepalingen is opgenomen in de dataroom.

HUURSITUATIE

Vrij van huur. Thans is het pand in gebruik bij een leegstandsbeheerder met een opzegtermijn van 4 weken.

ZAKELIJKE LASTEN

WOZ € 470.000,-- (peildatum 2018).

KADASTRAAL BEKEND

Gemeente: Rotterdam, Sectie: AG, Nummer: 559.

DATAROOM

Ten behoeve van de openbare verkoop bij inschrijving is een dataroom ingericht. Voor het verkrijgen van toegang tot deze dataroom kunnen inloggegevens worden aangevraagd bij Molenaar Bedrijfshuisvesting B.V.

BEZICHTIGINGEN

Het object zal worden opengesteld voor bezichtiging op de volgende dag:
woensdag 4 juli van 9:00 – 17:00 uur.

SLUITINGSDATUM

De inschrijving sluit op vrijdag 13 juli 2018, 17:00 uur.
INSCHRIJVINGSTERMIJN IS GESLOTEN.

PROJECTNOTARIS

Van Heeswijk Notarissen N.V.
de heer Mr W. G. J. P. G. Mooren
Weena 592
3012 CN Rotterdam
T. 010- 2240900

LASTEN EN BEPERKINGEN

Koper aanvaardt uitdrukkelijk de lasten en beperkingen die voortvloeien uit de laatste titels van eigendomsverkrijging, welke in de dataroom zijn opgenomen, en (indien dat een andere akte is) uit de akte waaraan Verkoper zijn bevoegdheid tot levering ontleent.

PUBLIEKRECHTELIJKE AANTEKENING

Geen.

ONDERZOEKEN

Asbest
Er is een asbestinventarisatierapport opgesteld door Koenders & Partners d.d. 9 maart 2018, welke is opgenomen in de dataroom.

Bodem
Er is een verkennend en aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd door SGS Search Ingenieursbureau B.V. d.d. 4 juni 2018, welke is opgenomen in de dataroom.

Zwam
Er is een zwamonderzoek uitgevoerd door De Houtarts d.d. 22 februari 2018, welke is opgenomen in de dataroom.

Fundering
Er is een funderingsonderzoek uitgevoerd door De Funderingswinkel d.d. 23 april 2018, welke is opgenomen in de dataroom.

OPLEVERINGSNIVEAU

Het gebouw zal verkocht worden op basis van een “As is, Where is” levering.

OVERIG

Al het bovenstaande betreft informatie omtrent de verkoop van de "Schiedamsesingel 175 te Rotterdam”. De informatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Molenaar Bedrijfshuisvesting B.V. geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Voorbehoud
Mogelijke kooptransacties dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan opdrachtgever c.q. eigenaresse van het complex. Tot het moment dat voornoemde goedkeuring verleend is, zijn alle uitgebrachte aanbiedingen geheel vrijblijvend. Verder behoudt verkoper zich het recht van beraad en gunning voor.