Rotterdam | Pieter de Hoochweg

Pieter de Hoochweg 133, Rotterdam

 | 1.008 m²
vraagprijs
€ 1.600.000,-
METRAGE
1.008 m²
oplevering
in overleg
Levering
kosten koper
Uitgebreide informatie
INSCHRIJVING GESLOTEN OP 05-04-2019
In opdracht van de gemeente Rotterdam bieden wij te koop aan een uniek gebouw gelegen aan de Pieter de Hoochweg 133 hoek Westzeedijk 441-455 te Rotterdam.

Het monumentale gebouw is prominent gelegen op de hoek van de Pieter de Hoochweg en de Westzeedijk. Dit voormalige zeemanshuis is direct gelegen naast St. Mary's Church en is ontworpen door de Rotterdamse architect J. Verheul Dzn.
Het gebouw bestaat uit 4 bouwlagen met houten verdiepingsvloeren onder kruisende zadeldaken, de gevels zijn bezet met slanke rechthoekige ramen en afwisselend erkers en balkons. Het vloeroppervlak bedraagt totaal ca. 1.366 m² bvo / ca. 1.008 m² vvo.

DATAROOM

Ten behoeve van de openbare verkoop bij inschrijving is een dataroom ingericht. Voor het verkrijgen van toegang tot deze dataroom kunnen inloggegevens worden aangevraagd via het kantoor van Molenaar Bedrijfshuisvesting B.V.

BEZICHTIGINGEN

Het object kan uitsluitend op afspraak worden bezichtigd op de volgende dag:
Vrijdag 8 maart 2018 van 09:00 uur tot 17:00 uur.

INSCHRIJVING
Biedingen conform het door de notaris opgestelde inschrijvingsformulier dienen te zijn ontvangen ten kantore van de notaris uiterlijk op vrijdag 5 april 2019, 12:00 uur.

PROJECTNOTARIS

Schaap Advocaten Notarissen
Parklaan 17, 3016 BA Rotterdam
Mw Mr R.T. Reijnders
3054 RP Rotterdam
T: +31(0)10 277 03 00

KADASTRALE BEKENDHEID

Gemeente Delfshaven, sectie: G, nummer 583, groot 3 are 62 centiare.
Het object wordt geleverd op eigen grond.

MONUMENT
Het gebouw aan de Pieter de Hoochweg 133 hoek Westzeedijk 441-455 is in 2016 door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam aangewezen als gemeentelijk monument.

HUURSITUATIE

De 3e (kap)verdieping (ca. 211 m² GBO) is verhuurd als zelfstandige woonruimte (€ 516,44 per maand).
Voor het overige wordt het gebouw leeg geleverd.

PARKEREN

Bij het gebouw behoren geen eigen parkeerplaatsen. Aan de openbare weg is gelegenheid tot betaald parkeren.

BESTEMMING

Volgens het Bestemmingsplan 'Delfshaven', vastgesteld op 29 november 2012 (onherroepelijk 16 maart 2013) luidt de bestemming ‘Kantoor-2’ (Artikel 17).
De voor 'Kantoor - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
• kantoren, op alle verdiepingen; met een maximale bruto vloeroppervlak van 1.000 m², met dien verstande dat kantoren die ten tijde van de terinzagelegging groter zijn dan 1.000 m² b.v.o, die grotere maat is toegestaan;
• Praktijkruimten voor vrije beroepen, op alle verdiepingen;
• woningen, op alle verdiepingen;
• Maatschappelijk - 1, op alle verdiepingen;
• sociaal-culturele voorzieningen, op alle verdiepingen
Voor overige (dubbel) bestemmingen wordt verwezen naar de voorschriften behorende bij het bestemmingsplan welke opgenomen is in de dataroom.

BOUWPERIODE
1913-1915

RICHTPRIJS

€ 1.600.000,- k.k.

Fundering
Op basis van het funderingsonderzoek (zie dataroom) kan worden geconcludeerd dat de houten paalfundering naar behoren functioneert. Verhoging van de belasting van de fundering is niet mogelijk.

Asbest
Er is asbest aangetroffen in de kelder en op de 1e verdieping. In de dataroom is opgenomen het volledige asbestinventarisatierapport (2018).

Bodem
Het bodemonderzoek is op korte termijn gereed en zal nog worden toegevoegd aan de dataroom.

Opleveringsniveau
De onroerende zaak wordt opgeleverd in de huidige staat; “as is where is”.

OVERIGE CONDITIES

Al het bovenstaande betreft globale informatie omtrent de verkoop van de ‘Pieter de Hoochweg 133’ te Rotterdam. De informatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Molenaar Bedrijfshuisvesting B.V. geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

VERKOOPVOORWAARDEN:
Op de verkoop zijn de ‘Algemene Verkoopvoorwaarden Verkopen bij Inschrijving gemeente Rotterdam en de ‘Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden gemeente Rotterdam (2007)’ van toepassing welke zijn opgenomen in de dataroom Pieter de Hoochweg 133. De Gemeente is tevens bevoegd om ter zake van koper een Bibob-toets uit te voeren.