Rotterdam | Brabantsestraat

Brabantsestraat 16, Rotterdam

Verkocht | 1.346 m²
vraagprijs
€ 770.000,--
METRAGE
1.346 m²
oplevering
in overleg
Levering
kosten koper
BTW
BTW niet van toepassing
Uitgebreide informatie

TE KOOP

Namens de gemeente Rotterdam bieden wij te koop aan het bedrijfsverzamelgebouw gelegen aan de Brabantsestraat 16 in Rotterdam. Het gebouw stamt uit 1929 en is in 2006 aan de binnenzijde gerenoveerd. Vanaf de renovatie is het gebouw in gebruik als bedrijfsverzamelgebouw voor kantoorruimten met een totaal verhuurbaar vloeroppervlakte van ca. 1.346 m².

Meerdere partijen hebben in korte tijd belangstelling getoond voor het gebouw aan de Brabantsestraat 16. De gemeente Rotterdam heeft derhalve als verkopende partij besloten om over te gaan tot een openbare verkoop bij inschrijving.
De inschrijvingstermijn sluit op donderdag 4 oktober 12:00 uur. Het inschrijfformulier dient in gesloten enveloppe te worden ingediend bij notariskantoor Schaap Advocaten Notarissen.

DATAROOM

Ten behoeve van de verkoop is een dataroom ingericht. Voor het verkrijgen van toegang tot deze dataroom kunnen inloggegevens worden aangevraagd bij Molenaar Bedrijfshuisvesting B.V.

BEZICHTIGINGEN

Het object kan op afspraak worden bezichtigd op woensdag 19 september aanstaande tussen 10:00 en 16:00 uur.

SLUITINGSDATUM

De inschrijving sluit op donderdag 4 oktober 12:00 uur.

PROJECTNOTARIS

Schaap Advocaten Notarissen
Parklaan 17, 3016 BA Rotterdam
Mw Mr R.T. Reijnders
3054 RP Rotterdam
T: +31(0)10 277 03 00

KADASTRALE BEKENDHEID

Gemeente Rotterdam 5e Afd., sectie: V, perceelnummer 5651, groot 575 m².

LASTEN EN BEPERKINGEN

Koper aanvaardt uitdrukkelijk de lasten en beperkingen die voortvloeien uit de laatste titels van eigendomsverkrijging, welke in deze dataroom zijn opgenomen, en (indien dat een andere akten is) uit de akte waaraan Verkoper zijn bevoegdheid tot levering ontleent.
Koper aanvaardt voorts uitdrukkelijk alle lasten en beperkingen die;
1. Zijn ingeschreven in de openbare registers en wel of niet blijken of voortvloeien uit vroegere notariële akten;
2. Voor hem kenbaar zijn uit de feitelijke situatie;
3. Voor hem, gelet op het gebruik van het gebouw als kantoorruimten, in geen enkel opzicht bezwaarlijk zijn, ook al zijn die lasten en beperkingen niet kenbaar uit de openbare registers en/of de feitelijke situatie.

HUURSITUATIE

Het gebouw is deels verhuurd. De huidige huurstroom bedraagt ca. € 30.000,- exclusief btw per jaar.

BESTEMMING

Volgens het Bestemmingsplan ‘Hillesluis’, vastgesteld op 30 september 2010 (onherroepelijk 31 december 2010) luidt de bestemming Maatschappelijk -1. (Artikel 14). In 2006 is er een vergunning aangevraagd en verleend voor verbouwing en gebruik als kantoorverzamelgebouw. Voor overige (dubbel) bestemmingen wordt verwezen naar de voorschriften behorende bij het bestemmingsplan welke is opgenomen in de dataroom.

BOUWJAAR

1929

VRAAGPRIJS
€ 770.000,-- k.k.

OVERIGE CONDITIES

Al het bovenstaande betreft globale informatie omtrent de verkoop van de ‘Brabantsestraat 16’ te Rotterdam. De informatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Molenaar Bedrijfshuisvesting B.V. geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

VERKOOPVOORWAARDEN:
Op de verkoop zijn de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden gemeente Rotterdam (2007)’ van toepassing welke zijn opgenomen in de dataroom Brabantsestraat 16. De Gemeente is tevens bevoegd om ter zake van koper een Bibob-toets uit te voeren.