Bedrijfsruimte

Kiotoweg 116-118, ROTTERDAM

Te Huur | 355 m²
huurprijs
€ 26.625,-- per jaar
METRAGE
355 m²
oplevering
in overleg
BTW
BTW van toepassing
Uitgebreide informatie
Gecombineerde bedrijfsruimte met kantoorruimte gelegen op bedrijventerrein Rotterdam Noord-West. Het object gebouw ligt gunstig ten opzichte van het havengebied van Rotterdam, Rotterdam-The Hague Airport en omliggende gemeenten.

VLOEROPPERVLAKTE

Bedrijfsruimte ca. 175 m2
Kantoorruimte ca. 180 m2

VOORZIENINGEN

Bedrijfsruimte:
- 2 overheaddeuren;
- Monolythisch afgewerkte betonvloer;
- Heaters;
- Ingebouwde demontabele entresolvloer;
- Tl-verlichting.

Kantoorruimte:
- Entree met toilet;
- Vloerbedekking*;
- Kabelgoten ten behoeve van elektra, data en telefoon;
- Systeemplafond met verlichting;
- Airco-units;
- Glazen scheidingswanden.


(*) Voorzieningen met een (*) vallen buiten de huurovereenkomst en zullen door verhuurder om niet ter beschikking worden gesteld aan de huurder. Verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken aan genoemde voorzieningen.

HUURPRIJSAANPASSING

Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijs-indexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2006 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

HUURTERMIJN

In overleg.

HUURBETALING

Vooruit per maand te voldoen.

ZEKERHEIDSSTELLING

ter hoogte van: een betalingsverplichting van 3 maanden huur inclusief BTW te voldoen.

OVERIGE CONDITIES

Algemeen
Al het bovenstaande betreft informatie omtrent de verhuur van de "Kiotoweg 116 - 118 " te Rotterdam. De informatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Molenaar Bedrijfshuisvesting geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Omzetbelasting
Verhuurder wenst te opteren voor BTW belaste verhuur. Ingeval huurder de BTW niet kan verrekenen zal de huurprijs in overleg met huurder worden verhoogd ter compensatie van de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheden om te opteren voor BTW belaste verhuur.

Huurovereenkomst
De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt conform het model dat door de Raad van Onroerende Zaken is opgesteld in juli 2003, met bijbehorende Algemene Bepalingen welke op 11 juli 2003 zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Den Haag onder nummer 72/2003 met enkele aanpassingen aan verhuurders zijde.

Voorbehoud
Mogelijke huurtransacties dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan opdrachtgever c.q. eigenaresse van het complex. Tot het moment dat voornoemde goedkeuring verleend is, zijn alle uitgebrachte aanbiedingen geheel vrijblijvend.