Oostvoorne | De Pinnepot

De Pinnepot 23 - 25, Oostvoorne

Te Koop | 5.250 m²
vraagprijs
€ 3.500.000,--
METRAGE
5.250 m²
oplevering
in overleg
Levering
kosten koper
BTW
BTW van toepassing
Uitgebreide informatie

ALGEMEEN

TE KOOP 6 multifunctionele deels geschakelde bedrijfsruimtes gelegen op bedrijventerrein ‘Pinnepot’ te Oostvoorne. Het bedrijventerrein is gesitueerd aan de rand van Oostvoorne, nabij de 2e Maasvlakte.

BEREIKBAARHEID

Het complex is gelegen langs de N218 (Rotterdam - Brielle) richting de Maasvlakte en het Europoort gebied, wat de locatie een uitstekende uitvalsbasis maakt voor havengerelateerde bedrijven. Tevens is de A15 (Maasvlakte – Bemmel) binnen 5 autominuten bereikbaar.

VLOEROPPERVLAKTE

Bedrijfsruimte gebouw 1 ca. 1.053 m² b.v.o. (waarvan ca.180 m² kantoorruimte)
Bedrijfsruimte gebouw 2 ca. 1.989 m² b.v.o.
Bedrijfsruimte gebouw 3 ca. 2.028 m² b.v.o.

Het complex beschikt over een buitenruimte ter grootte van ca. 1.215 m² rondom het bedrijfsgebouw. De buitenruimte is dienstbaar als infrastructuur en is geheel verhard middels betonklinkers. In de voorstrook is parkeren mogelijk.

Voornoemde metrages zijn niet gebaseerd op een NEN 2580 meetcertificaat en dienen derhalve slechts als indicatie.

VOORZIENINGEN

- CV-Installatie;
- elektrsiche installatie;
- alarminstallatie;
- brandmeldingsinstallatie;
- radiatoren;
- deels betonvloeren;
- diverse overheaddeuren ( 4.5 m1 breed x 4.5 m hoog);
- diverse loopdeuren;
- deels houten kozijnen met isolerende beglazing;
- deels kunststof kozijnen met isolerende beglazing;
- diverse rolluiken;
- polyester lichtstraten;
- TL lijnverlichting;
- gasheaters;
- vrije hoogte ca. 6 m.

BESTEMMING

Het vigerende bestemmingsplan ‘Actualisatie Bedrijventerrein Westvoorne 2014’ vastgesteld door Gemeenteraad d.d. 08-07-2014 en onherroepelijk d.d. 18-02-2015 bepaalt de bestemming op ‘Bedrijventerrein’ met dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 2’ en functieaanduiding ‘bedrijf tot en met categorie 3.2’ en ‘museum’
Hieronder wordt verstaan:
- Bedrijven met bedrijfsactiviteiten in de categorie 3.2 die zijn genoemd in de bij het ontwerpbestemmingsplan behorende in de Staat van Bedrijfsactiviteiten, alsmede daarmee naar aard en omvang vergelijkbare bedrijven of inrichtingen;
- Kantoren ondergeschikt aan de bedrijfsvoering met dien verstande dat de bedrijfsvloeroppervlakte per bedrijf ten hoogste 50% met een maximum van 500 m² bedrijfsvloeroppervlakte mag bedragen;
- Bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, verkeer, water, nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen en laad- en losvoorzieningen.

De voor 'Waarde - Archeologie 2’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van verwachte archeologische waarden.

Maximale bouwhoogte: 9 meter
Maximale bebouwingsgraad: 80 % van het bouwvlak

KADASTRAAL BEKEND

De Pinnepot 23
Gemeente Westvoorne, Sectie C, Perceelnummers 899, 1061 (ged.) en 1062 (ged.), tezamen groot 5.575 m².

De Pinnepot 25
Gemeente Westvoorne, Sectie C, Perceelnummer 900, groot 1.530 m².

BOUWJAAR

2003.

ZEKERHEIDSSTELLING

Ter hoogte van 10% over de overeengekomen koopsom, te stellen binnen een periode van 4 weken na datum schriftelijke overeenstemming.

OVERIGE CONDITIES

Algemeen
Al het bovenstaande betreft informatie omtrent de verkoop van de "Pinnepot 23 – 25 te Oostvoorne". De informatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Molenaar Bedrijfshuisvesting B.V. geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Koopakte
De koopakte zal worden opgemaakt conform het NVM Business model.

Voorbehoud
Mogelijke kooptransacties dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan opdrachtgever. Tot het moment dat voornoemde goedkeuring verleend is, zijn alle uitgebrachte aanbiedingen geheel vrijblijvend.